Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Elektronisk arkiv

Det skal takast uttrekk av elektronisk arkiv straks periodisering er fullført med overlappingsperiode. Kopi av uttrekket skal deponerast så tidleg som mogleg, men kommunen beheld likevel arkivansvaret i 25 år. Etter det overtek AAma ansvaret.

AAma anbefalar og at ein lagar prøveuttrekk før endeleg avlevering, både som ein test og som eit sikkerheitstiltak.

Den administrative eininga som har deponert elektronisk materiale kan ikkje slette dette fra sitt eige arkivsystem/fagststen før endeleg avlevering er godkjent.

Sjå AAma sine retningslinjer for avlevering av elektronisk arkivmateriale.

Laster...