Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Rullering/oppdatering av arkivplanen

Arkivplanen skal oppdaterast fortløpande. Ein gong i året skal rådmannen gå gjennom den og godkjenne dei oppdateringane som er gjort siste år.

Hovedrullering skal gjerast kvart fjerde år, i samband med periodisering av arkivet.
Dersom det er gjort lite endringar i organisasjonen og rutiner, kan ein la arkivplanen gå over to arkivperiodar.

Rådmannen har gitt arkivleiar fullmakt til å godkjenne hovedrulleringa ved ny organisering fra 1.1.2016. Sjå arkivsak 2016/651, dok nr 3.

RULLERING I 2020 SKAL GODKJENNAST AV RÅDMANNEN NÅR DEN ER FERDIG.

Laster...